Down to content

SKLADI

Določite vašo starost - obarvajo se skladi, med katerimi lahko izbirate

30
|2535455565|

MOJ dinamični sklad

Namenjen je zavarovancem do dopolnjenega 45. leta starosti. Primeren za posameznike, pripravljene na visoka naložbena tveganja.
Več

MOJ uravnoteženi sklad

Namenjen je zavarovancem od 45. leta do dopolnjenega 55. leta starosti. Izberejo ga lahko tudi mlajši. Primeren za posameznike, pripravljene na zmerna naložbena tveganja.

Več

MOJ zajamčeni sklad

Namenjen je zavarovancem od 55. leta starosti. Izberejo ga lahko tudi mlajši. Primeren za posameznike, ki ne želijo prevzemati višjih naložbenih tveganj. V tem skladu je zagotovljena zajamčena donosnost na čisto vplačano premijo.

Več

KONTAKTIRAJTE NAS

Povpraševanje

DONOSNOST SKLADOV

S klikom na obarvano točko lahko izberete sklad, ki se izpiše v grafu.

Prikazani so podatki o povprečnem neto pripisanem donosu na čista vplačana sredstva. Podatki o preteklih donosih niso garancija prihodnjih. 

Odličnost

Od leta 2000 izvajamo kakovostno pokojninsko varčevanje: pregledno, varno, donosno in stroškovno učinkovito.

Donosnost

Pripisana donosnost v obdobju od 2001 do 2015 je presegla 108 odstotkov. Več kot podvojili smo vplačila iz začetka poslovanja in hkrati za več kot dvakrat presegli inflacijo v tem obdobju.

Davčna olajšava

Varčevanje zagotavlja davčno olajšavo. Premije so oproščene plačila davkov in prispevkov, če jih plačuje delodajalec. Premije znižujejo osnovo za odmero dohodnine, če jih plačuje posameznik.

Varnost

Moja naložba je specializirana družba za dodatno pokojninsko zavarovanje. To je edina dejavnost, ki jo opravljamo.